باغ پرندگان در حال اجرا 92-93

کلینیک باغ  پرندگان لویزان 200 مترمربع در حال اجرا در سالهای 1392 و 1393

بیمارستان امام رضا کرمانشاه

پروژه سالن آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی - بیمارستان امام رضا کرمانشاه 150 متر مربع در سال 1391
پروژه سالن آرشیو و اورژانس دانشگاه علوم پزشکی - بیمارستان امام رضا کرمانشاه 520 متر مربع در سال 1391

دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه

سالن کنفرانس دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه در سال 1389

دانشگاه کشاورزی واحد پردیس کشاورزی کرمانشاه

فضای اداری و آموزشی در دانشگاه کشاورزی واحد پردیس کشاورزی کرمانشاه  400 متر مربع در سال 1391

ستاد فرمان امام سال 1389

پروژه اداری مربوط به ستاد فرمان امام 180 متر مربع در سال 1389

ستاد فرمان امام سال 1392

پروژه اداری مربوط به ستاد فرمان امام 150 متر مربع در سال 1392

ویلایی طالقان

پروژه ویلایی دو طبقه در طالقان به مساحت 200 متر مربع  در سال 1391

رستوران شرکت زرین سلولز

پروژه رستوران شرکت صنایع زرین سلولز 230 متر مربع در سال 1392

 
PICTU101.JPGIMG_0393.JPGApril.17th03 054.jpgIMG_1367.jpgAUT_1104.JPGAUT_3918.JPGImage-19.JPGAUT_1106.JPGBOLU1.jpgTrusses 01.jpgmarch 038.jpgFrame from rear.jpgTrusses 04.jpgFuller 10.jpg

كليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت خانه سازان اسکان پروژه آریا © مي باشد. طراحي و اجرا: BHz